загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

8.3.1. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні

Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні здійснюються касами банків та обмінними пунктами за валютними курсами, які встановлюються головою правління банку до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) банку.
Зауважимо, що згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, інші керівники банку не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні. Банк також не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К із зазначенням у ній часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезиден- тів — довідок за формою № 377.
Купівля готівкової іноземної валюти за готівкові гривні касою банку відображаються в обліку такими бухгалтерськими записами:
на суму купленої іноземної валюти:
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму проданої національної валюти:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К із зазначенням у ній часу здійснення операції.
Продаж іноземної валюти касою банку супроводжується такими бухгалтерськими проводками:
на суму отриманої національної валюти:
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму проданої іноземної валюти:
Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Відображення реалізованого результату від купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:
при позитивному результаті:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;
при негативному результаті:
Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів». Здійснені операції з купівлі іноземної валюти за гривні відображаються касою банку в реєстрі купленої іноземної валюти, а операції з продажу готівкової іноземної валюти за гривні — у реєстрі проданої іноземної валюти.
Приклад 8.1.
Упродовж дня касою банку було проведено такі валютно-обмінні операції:
куплено 2500 євро за курсом 9,1 EUR/UAH;
продано 4100 доларів США за курсом 8,4 USD/UAH. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют в цей день становив: 1EUR - 9,852920 EUR/UAH;
1 USD - 7,70 USD/UAH.
В бухгалтерському обліку купівля касою банку 2500 євро за гривні відображається такими записами:
отримання касою 2500 євро:
Дт 1001 2500 EUR
Кт 3800 2500 EUR;
видача з каси 22750 грн. (2500 EUR х 9,1 EUR/UAH) за куплені євро: Дт 3801 22750 грн.
Кт 1001 22750 грн.;
обчислення реалізованого результату від купівлі євро (різниця між вартістю купленої іноземної валюти за офіційним та ринковим курсами):
2500 EUR х (9,852920 EUR/UAH - 9,1 EUR/UAH) = 1882,30 грн. Дт 3801 1882,30 грн.
Кт 6204 1882,30 грн.;
Продаж касою банку 4100 доларів за гривні супроводжується такими проводками:
отримання касою 34440 гривень (4100 USD х8,4 USD/UAH ): Дт 1001 34440 грн.
Кт 3801 34440 грн.;
видача з каси 4100 доларів США:
Дт 3800 4100 USD
Кт 1001 4100 USD;
обчислення реалізованого результату від продажу доларів (різниця між вартістю про-даної іноземної валюти за офіційним та ринковим курсами):
4100 USD х (8,4 USD /UAH - 7,7 USD/UAH) = 2870 грн. Дт 3801 2870 грн.
Кт 6204 2870 грн.
Як вже зазначалося, банк до початку робочого дня має забезпечити пункти обміну валюти коштами, бланками суворого обліку та обліковими реєстрами.
Видача авансу в іноземній валюті та в гривнях працівникам обмінних пунктів відображається такою проводкою:
Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».
Оприбуткування авансу в іноземній валюті та в гривнях в касу обмінного пункту супроводжується проводкою: Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах» Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що здійснюються обмінним пунктом, оформляються квитанцією за формою № 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів — довідкою за формою № 377. Продаж обмінним пунктом готівкової іноземної валюти за гривні оформляються квитанцією за формою № 377-А
Після закінчення операційного дня касир обмінного пункту підраховує суму прийнятої і виданої іноземної і національної валюти, роздруковує реєстри купівлі та продажу валют, звітну довідку і денний звіт, та передає їх в касу банку під час щоденної інкасації. Також щоденно формуються фіскальні звіти, які підшиваються до журналу реєстратора розрахункових операцій (РРО) та зберігаються в обмінному пункті.
Операції з купівлі обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку банку такими проводками:
на загальну суму купленої іноземної валюти:
Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»
Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на загальну суму проданої національної валюти:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах».
Операції з продажу обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображаються в обліку банку такими бухгалтерськими записами:
на загальну суму проданої іноземної валюти:
Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
на загальну суму купленої національної валюти: Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»
Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів». Відображення реалізованого результату від операцій обмінного пункту з купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:
при позитивному результаті:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;
при негативному результаті:
Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів». Залишок іноземної і національної валюти, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, здається в касу банку. При цьому здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі»
Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку» Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».
Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, банкам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції, крім тих, що встановлюються Національним банком України. Також банкам забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 80000 гривень, з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Касири кас банків та касири пунктів обміну валюти зобов'язані з'ясовувати резиде- нтність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невикористаних кошттів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою № 377.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

8.3.1. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні

 1. 8.5. Облік безготівкових операцій з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів
  Безготівкові операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів банки здійснюють як за дорученням клієнтів, так і з метою виконання власних зобов'язань. Ці операції регламентуються такими нормативно-правовими актами: Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281; Положенням про здійснення уповноваженими
 2. 8.3.2. Облік операцій з конвертації готівкової іноземної валюти
  Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1 групи Класифікатора іноземних валют. При цьому каси банків проводять зазначені операції для фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, а пункти обміну валюти — лише для фізичних осіб-резидентів. Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти
 3. 8.3.5 Облік операцій з продажу та купівлі дорожніх чеків
  Дорожній чек — паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу. Дорожній чек повинен містити такі реквізити: назву документа -«дорожній чек»
 4. 8.4. Облік операцій з купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою
  Проведення банками операцій з банківськими металами регламентується Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими метала-ми, затвердженим постановою Правління НБУ від 6.08.2003 р. № 325. Приймання банківських металів від клієнтів здійснюється за такими первинними документами: заявою про приймання (видачу) банківських металів — для зарахування на власні поточні, вкладні
 5. Курс іноземної валюти
  – ціна однієї валюти, яка виражена в оди- ницях іншої валюти. Інша назва –
 6. Порядок переміщення іноземної валюти
  Громадянам-резидентам дозволяється вивезення іноземної валюти на підставі документів: митної декларації, якщо валюта була ввезена із-за кордону, заявлена в МД, що є в наявності; довідки Нацбанку, якщо іноземна валюта була отримана в НБУ або у банках, які уповноважені на видачу дозволів на вивезення валюти за кордон. Без підтвердження джерел походження валюти можна вивезти до 1000 дол. США на 1
 7. 1.1. Договір купівлі-продажу
  Договори на реалізацію майна є чи найчисленнішою групою договорів у сфері господарювання. Найдавнішим з цієї групи договорів є договір купівлі-продажу, від якого походять інші договори цієї групи - договір поставки, договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір постачання енергетичними та іншими ресурсами, договір міни та його різновид - договір бартеру. Правове регулювання
 8. 50_Договори купівлі-продажу в аграрному праві, їх види.
  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК). Різновидами договору купівлі-продажу є: 1) договір роздрібної купівлі продажу (ст.698 ЦК); 2) договір поставки (ст.712 ЦК); 3) договір
 9. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання договору купівлі-продажу недійсним
  До Оболонського районного суду м. Киева Позивач: Салинков Олег Олегович (поштовий ідекс, адреса, телефон) Віповіач: Кравчук Антон Борисович (поштовий індекс, адреса, телефон) Третя особа: Приватний нотаріус Трофимчук Василь Васильович (поштовий ідекс, адреса,телефон) Ціна позову: 130 000 грн. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання договору купівлі-продажу недійсним У листопаді 2007 р. я захворів, i
 10. 8.4. Характерні особливості угод купівлі-продажу споживчих товарів
  Серед чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності товарів широкого вжитку, необхідно насамперед виділити якість товару, до якої належать: технологічні показники якості, ступінь корисності для споживача, безпека життєдіяльності людини і навколишнього середовища, рівень витрат спо-живача при використанні товару, пакування і маркірування. Питання якості товару ретельно розробляються в
 11. 13.4. Репатриация валют и обязательная продажа части валютной выручки
  При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты должны в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить: 1)получение от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках валюты, причитающейся за переданные им товары, оказанные работы и услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности; 2)возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на
 12. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання недійсним договору купівлі - продажу квартири i відшкодування матеріальної та моральної шкоди
  До Печерського районного суду м. Киева Позивач: Петрова Катерина Даншпвна, (поштовий індекс, адреса, телефон) Віповіач: Гревцова Алша Гвашвна (поштовий індекс, адреса, телефон) Третя особа: Приватний HOTapiyc Дем'янко Ганна Петр!вна (поштовий індекс, адреса, телефон) Ціна позову: 215 000 грн. ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання недійсним договору купівлі - продажу квартири i відшкодування
 13. 8.3. Облік готівкових валютно-обмінних операцій
  Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502, до готівкових валютно-обмінних операцій належать: купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову
 14. 8.7. Відмінність ліцензійного договору від контракту купівлі-продажу товарів, істотні і неодмінні умови щодо його укладення
  Міжнародна торгівля ліцензіями є основним видом сучасного науково-технічного співробітництва, значення якого надзвичайно зросло за останні роки. У системі науково-тех-нічного співробітництва ліцензійна торгівля розвивається найбільш динамічно порівняно з іншими її видами, оскільки саме за допомогою технічного обміну можна підвищувати науково-технічний рівень як тих або інших галузей, так і народ-
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru