загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

8.3.1. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні

Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні здійснюються касами банків та обмінними пунктами за валютними курсами, які встановлюються головою правління банку до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) банку.
Зауважимо, що згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, інші керівники банку не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні. Банк також не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К із зазначенням у ній часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезиден- тів — довідок за формою № 377.
Купівля готівкової іноземної валюти за готівкові гривні касою банку відображаються в обліку такими бухгалтерськими записами:
на суму купленої іноземної валюти:
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму проданої національної валюти:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам, що здійснюються касою банку оформляються квитанцією за формою № 377-К із зазначенням у ній часу здійснення операції.
Продаж іноземної валюти касою банку супроводжується такими бухгалтерськими проводками:
на суму отриманої національної валюти:
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на суму проданої іноземної валюти:
Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або
1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку». Відображення реалізованого результату від купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:
при позитивному результаті:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;
при негативному результаті:
Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів». Здійснені операції з купівлі іноземної валюти за гривні відображаються касою банку в реєстрі купленої іноземної валюти, а операції з продажу готівкової іноземної валюти за гривні — у реєстрі проданої іноземної валюти.
Приклад 8.1.
Упродовж дня касою банку було проведено такі валютно-обмінні операції:
куплено 2500 євро за курсом 9,1 EUR/UAH;
продано 4100 доларів США за курсом 8,4 USD/UAH. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют в цей день становив: 1EUR - 9,852920 EUR/UAH;
1 USD - 7,70 USD/UAH.
В бухгалтерському обліку купівля касою банку 2500 євро за гривні відображається такими записами:
отримання касою 2500 євро:
Дт 1001 2500 EUR
Кт 3800 2500 EUR;
видача з каси 22750 грн. (2500 EUR х 9,1 EUR/UAH) за куплені євро: Дт 3801 22750 грн.
Кт 1001 22750 грн.;
обчислення реалізованого результату від купівлі євро (різниця між вартістю купленої іноземної валюти за офіційним та ринковим курсами):
2500 EUR х (9,852920 EUR/UAH - 9,1 EUR/UAH) = 1882,30 грн. Дт 3801 1882,30 грн.
Кт 6204 1882,30 грн.;
Продаж касою банку 4100 доларів за гривні супроводжується такими проводками:
отримання касою 34440 гривень (4100 USD х8,4 USD/UAH ): Дт 1001 34440 грн.
Кт 3801 34440 грн.;
видача з каси 4100 доларів США:
Дт 3800 4100 USD
Кт 1001 4100 USD;
обчислення реалізованого результату від продажу доларів (різниця між вартістю про-даної іноземної валюти за офіційним та ринковим курсами):
4100 USD х (8,4 USD /UAH - 7,7 USD/UAH) = 2870 грн. Дт 3801 2870 грн.
Кт 6204 2870 грн.
Як вже зазначалося, банк до початку робочого дня має забезпечити пункти обміну валюти коштами, бланками суворого обліку та обліковими реєстрами.
Видача авансу в іноземній валюті та в гривнях працівникам обмінних пунктів відображається такою проводкою:
Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі» Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку», або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».
Оприбуткування авансу в іноземній валюті та в гривнях в касу обмінного пункту супроводжується проводкою: Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах» Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб, що здійснюються обмінним пунктом, оформляються квитанцією за формою № 377-А для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів — довідкою за формою № 377. Продаж обмінним пунктом готівкової іноземної валюти за гривні оформляються квитанцією за формою № 377-А
Після закінчення операційного дня касир обмінного пункту підраховує суму прийнятої і виданої іноземної і національної валюти, роздруковує реєстри купівлі та продажу валют, звітну довідку і денний звіт, та передає їх в касу банку під час щоденної інкасації. Також щоденно формуються фіскальні звіти, які підшиваються до журналу реєстратора розрахункових операцій (РРО) та зберігаються в обмінному пункті.
Операції з купівлі обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку банку такими проводками:
на загальну суму купленої іноземної валюти:
Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»
Кт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;
на загальну суму проданої національної валюти:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах».
Операції з продажу обмінним пунктом готівкової іноземної валюти відображаються в обліку банку такими бухгалтерськими записами:
на загальну суму проданої іноземної валюти:
Дт 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
на загальну суму купленої національної валюти: Дт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»
Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів». Відображення реалізованого результату від операцій обмінного пункту з купівлі та продажу іноземної валюти супроводжується такими проводками:
при позитивному результаті:
Дт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів» Кт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»;
при негативному результаті:
Дт 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» Кт 3801 «Еквівалент позиції банку щодо валюти та банківських металів». Залишок іноземної і національної валюти, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, здається в касу банку. При цьому здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Дт 1007 «Банкноти та монети в дорозі»
Кт 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах»;
Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку» Кт 1007 «Банкноти та монети в дорозі».
Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, банкам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції, крім тих, що встановлюються Національним банком України. Також банкам забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 80000 гривень, з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Касири кас банків та касири пунктів обміну валюти зобов'язані з'ясовувати резиде- нтність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і попереджати про те, що нерезиденти мають змогу провести зворотний обмін невикористаних кошттів у гривнях на іноземну валюту лише за умови пред'явлення ними довідки за формою № 377.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

8.3.1. Облік операцій з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні

 1. Запитання для перевірки знань
  Які операції відносяться до валютних? Які види валютних операцій можуть здійснювати банки України? За якими ознаками можна класифікувати валютні операції банків? Які міжнародні стандарти фінансової звітності регламентують питання, пов'язані з визнанням, оцінкою та розкриттям інформації про валютні операції? Якими нормативно-правовими актами НБУ регламентується методика бухгалтерського обліку
 2. Валютна позиція банку
  це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов'язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності — відкритою. Відкрита валютна позиція може бути довгою або короткою. Відкрита валютна позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за проданою валютою та банківськими металами
 3. 8.3.2. Облік операцій з конвертації готівкової іноземної валюти
  Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1 групи Класифікатора іноземних валют. При цьому каси банків проводять зазначені операції для фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, а пункти обміну валюти — лише для фізичних осіб-резидентів. Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти
 4. Зворотне котирування
  – котирування, за якого курс іноземної валюти подано як кількість одиниці іноземної валюти, яка припадає на одиницю національної валюти, наприклад, 1 грн. = 0,2 дол.
 5. Строковий валютний курс
  – курс іноземної валюти, який засто- совується під час проведення валютних операцій типу форвард, ф’ючерс та опціон. Деякі статті балансу та позабалансової частини банку згідно з практикою бухгалтерського обліку під час складання звітності переводяться у валюту звітності за строковим валютним
 6. Поточний валютний курс
  – курс іноземної валюти, який застосо- вується під час проведення валютних операцій типу “спот”. Згідно з практикою бухгалтерського обліку всі незахеджовані монетарні статті балансу банку, які номіновані в іноземній валюті, мають під час складання звітності переводитися у валюту звітності за поточним ва- лютним
 7. 8.4. Облік операцій з купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою
  Проведення банками операцій з банківськими металами регламентується Положенням про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими метала-ми, затвердженим постановою Правління НБУ від 6.08.2003 р. № 325. Приймання банківських металів від клієнтів здійснюється за такими первинними документами: заявою про приймання (видачу) банківських металів — для зарахування на власні поточні, вкладні
 8. Курс іноземної валюти
  – ціна однієї валюти, яка виражена в оди- ницях іншої валюти. Інша назва –
 9. 8.3. Облік готівкових валютно-обмінних операцій
  Згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502, до готівкових валютно-обмінних операцій належать: купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову
 10. 11.3. Облік операцій із придбання банком запасів матеріальних цінностей
  Придбані матеріальні цінності, що надходять на склад у запас, у бухгалтерському обліку відображаються за первісною вартістю за рахунком 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі» у кореспонденції з рахунками 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів» або 3610 «Кредиторська заборгованість з придбання активів» зале-жно від того на яких умовах були придбані матеріальні цінності.
 11. Задачі
  Задача 12.1. Упродовж дня банком було нараховано процентні доходи та витрати, окремі з яких наведено нижче: нараховано процентні доходи у сумі 377 грн. за коштами, що знаходяться на кореспондентському рахунку, який відкритий в іншому банку; нараховано процентні доходи у сумі 1574 грн. за розміщеним міжбанківським депозитом овернайт; нараховано 631 грн. за кредитом, наданим на поточні потреби
 12. 5.8.4. Облік кредитів, наданих суб'єктам господарювання за операціями репо
  Операція репо — операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї із сторін, за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція репо — це кредитна операція, в якій цінні папери
 13. Задачі
  Задача 8.1. Упродовж дня касою банку було проведено такі обмінні операції: куплено 1800 доларів США; куплено 500 євро; продано 3000 доларів США; продано 2400 євро; продано 1000 швейцарських франків. Курси банку в цей день були такі: Назва валюти Курс купівлі Курс продажу Долар США 7,5 USD/UAH 8,4 USD/UAH Євро 9,7 EUR/UAH 10,8 EUR/UAH Швейцарський франк 6,5 CHF/UAH 7,5 CHF/UAH Офіційний курс
 14. 8.3.5 Облік операцій з продажу та купівлі дорожніх чеків
  Дорожній чек — паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу. Дорожній чек повинен містити такі реквізити: назву документа -«дорожній чек»
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru