загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Учасники банку

– засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Учасники банку

 1. Концерн
  — статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково- технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з
 2. Консорціум
  — тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, у порядку, визначеному його
 3. Маркетмейкерство
  – діяльність професійного учасника ринку (валютного чи фондового), яка полягає в забезпеченні постійних ко- тирувань цін продавця та покупця на фінансові інструменти, від свого імені або від імені клієнта. Маркетмейкер зобов’язаний виставляти котирування навіть у тих випадках, коли інші учасники ринку цього не роблять, тобто він бере на себе зобов’язання постійного підтри- мання ліквідності
 4. 26_Права та обов’язки учасників господарських товариств.
  Учасники товариства мають право: - брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на
 5. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи
  спрямована на виявлення структури злочинного угруповання, визначення ролі кожного її учасника й особливостей зв'язку між ними. Експерт-психолог може дати висновок про те, яким є вплив групи на окремого учасника, встановити неформальних лідерів злочинного угруповання, розкрити найтиповіші форми взаємозв'язку між членами групи при підготовці злочину, в ході його скоєння і в процесі розкриття. При
 6. 44. Господарські товариства (ГТ).
  ГТ є юр. особа, статутний капітал якої поділений на частки між учасниками. Згідно з ЦК Укр. ГТ можуть бути створені у формі повного тов-ва (ПТ), командитного тов-ва (КТ), тов-ва з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного тов-ва. Учасником ГТ можуть бути фіз. або юр. особи. Тов-ва поділяють на дві групи: об'єднання капіталів (АТ, ТОВ, тов-ва з додатк. відповід.) та об'єднання осіб
 7. 29._Склад учасників суб’єктів аграрного права.
  Суб'єктами господарювання у сфері сільськогосподарського товарного виробництва є учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Учасниками
 8. 16. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.
  Учасники господарського процесу становлять самостійний інститут господарського процесуального права. Учасники господарського процесу — це суб’єкти, дії яких можуть сприяти правильному і швидкому розгляду спору, захисту прав і інтересів, що охороняються законом, господарюючих суб’єктів. За змістом господарського процесуального законодавства особами, які беруть участь у справі, вважаються ті
 9. 2.6. Облік розрахунків за дивідендами
  Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власника-ми) відповідно до частки їх участі у власному капіталі банку (підприємства). Після прийняття рішення про виплату дивідендів у бухгалтерському обліку здійсню-ється така проводка: Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» Кт 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за
 10. До глави 9. Інші учасники цивільного процесу
  Ракитина Л.Н. Участие специалистов в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис ... канд. юрид. дис. – Саратов,
 11. Диспозиція
  — це основний елемент правової норми, що містить певне правило поведінки, за яким повинні діяти учасники правових відносини. Уповноважнювальні диспозиції надають суб'єктам право здійснювати передбачені в них позитивні дії, визначають певний варіант їх можливої поведінки. Зобов'язальні диспозиції покладають на суб'єктів обов'язок здійснення визначених у нормі позитивних дій. Заборонні диспозиції
 12. §3. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб
  Учасниками нотаріальних правовідносин можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. В разі участі в нотаріальному процесі держави, то відповідно до Конституції України державні інтереси в усіх установах мають представляти органи виконавчої влади, які також є юридичними особами. Спеціальними повноваженнями для представництва інтересів держави наділений прокурор. Можливість юридичної особи стати
 13. Суб'єктивне право
  — це передбачені для уповноваженого учасника правових відносин вид і міра можливої або дозволеної поведінки, забезпечена відповідними юридичними обов'язками зобов'язаних
 14. Психологія поведінки учасників допиту віч-на-віч
  Психологія поведінки учасників допиту віч-на-віч є результатом переважно усвідомлених дій. Учасники допиту віч-на-віч заінтересовані індивідуально в результатах цієї слідчої дії. У даному випадку поведінка учасників допиту віч-на-віч дістає правову та моральну оцінку. Поведінка раніше допитаних осіб, між якими проводиться допит віч-на-віч, може бути непослідовною і навіть непередбаченою. їхні
 15. Правові відносини
  — це суспільні відносини, які виникають і здійснюються на основі правових норм і охороняються державою; учасники цих відносин пов'язані взаємними правами та
 16. Секретар судового засідання
  це обов’язковий учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу розгляду та вирішення цивільної справи. З цією метою секретар судового засідання: здійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; забезпечує фіксування судового засідання технічними
 17. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ст. 256).
  Об'єктивна сторона цього злочину виражається в двох формах: 1) заздалегідь не обіцяному сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів; 2) заздалегідь не обіцяному вчиненні інших дій зі створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності.
 18. 90. Судові дебати. Репліки.
  ст. 318 КПКУ. Після закінчення судового слідства суд переходить до судових дебатів. Дебати полягають у промовах прокурора, потерпілого і його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їхніх представників, захисника, підсудного. Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому засіданні. Суд не має права
 19. промислово-фінансової групи
  Підприємство може бути учасником промислово-фінансової групи (або транснаціональної промислово-фінансової групи, якщо до складу групи входять українські та іноземні юридичні особи). Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru