загрузка...

Кушинська Л.А.. Звичаєве право та його еволюція у східнослов’янському суспільстві VІ–ХІ ст.: Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2008. – 142 с.. 2008

| >>
РОЗДІЛ І
РОЗДІЛ 2
РОЗДІЛ 3
РОЛЬ ЗВИЧАЮ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН СХІДНИХ СЛОВ’ЯН VI–VIII СТ.
РОЗДІЛ 4
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА І ПЛЕМІННА ЗВИЧАЄВА ТРАДИЦІЯ НАПРИКІНЦІ VІІ–X СТ.
РОЗДІЛ 5
“РУСЬКА ПРАВДА” – КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА XI СТ.

Книги и учебники по дисциплине Теория и история государства и права Украины:

  1. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. Теорія держави і права - 2006 год
  2. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права - 2006 год
  3. Максимов.А.Л. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 2003 год
  4. ГЛИНЯНИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ. Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу - 2002 год