загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

32. Виробниче освітлення і його значення. Види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування.


Виробниче освітлення – це система заходів і пристроїв, що забезпечують сприятливу роботу зорового аналізатора людини та виключають шкідливий або небезпечний вплив світла на нього в процесі праці.
Освітлення у виробничих будинках і на відкритих площадках здійснюється природним і штучним світлом. При недостатності природного застосовують сполучене освітлення, при якому у світлий час доби використовується одночасно природне і штучне освітлення.
Нормуються всі види освітлення за характеристикою зорової роботи (ступеня її точності) відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79 «Природне і штучне освітлення. Норми проектування», згідно з яким для створення нормальних умов роботи зорового аналізатора людини в процесі праці повинні виконуватися такі основні вимоги:
- освітленість на робочих місцях має відповідати характеру зорової роботи (забезпечення необхідної освітленості робочих поверхонь поліпшує умови бачення об'єктів, підвищує продуктивність
праці);
- рівномірний розподіл яскравості на робочій поверхні (при нерівномірній яскравості в процесі роботи око змушене переадаптуватися, що веде до стомлення зорового аналізатора);
- відсутність різких тіней на робочих поверхнях (у полі зору людини різкі тіні спотворюють розміри й форми об'єктів розрізнення, що додатково втомлює зір, а тіні, що рухаються, можуть призвести до травм);
- відсутність блисткості й засліпленості (блисткість викликає порушення зорових функцій, а засліпленість – призводить до швидкого втомлення зорового аналізатора і зниження працездатності людини);
- сталість освітленості в часі (коливання освітленості викликає переадаптацію ока, призводить до значного втомлення);
- правильна передача кольору (спектральний склад штучних джерел світла повинен бути максимально наближений до спектра природного освітлення);
- забезпечення електро-, вибухо- і пожежонебезпечності;
- економічність.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

32. Виробниче освітлення і його значення. Види виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування.

 1. 34. Природне освітлення, його значення. Нормування природного освітлення, його коефіцієнт.
  Природне освітлення, створюване денним світлом (небозводом), найбільш благотворно діє на людину, не вимагає витрат енергії. Природне освітлення у виробничих приміщеннях залежить: - від кліматичних і сезонних умов, часу доби; - від напрямку надходження світлового потоку. При цьому воно може бути бічним, верхнім або комбінованим. Бічне освітлення здійснюється через вікна у стінах, верхнє – через
 2. 37. Штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне штучне освітлення, їх санітарні нормативи.
  За функціональним призначенням штучне освітлення підрозділяється на такі типи: робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне. Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової діяльності людини. Аварійне освітлення включають при виході з ладу робочого освітлення. Світильники аварійного освітлення живляться від автономного джерела й повинні забезпечувати освітленість не менше 5 %
 3. 47. Правовий статус виробничого кооперативу
  Згідно зі ст.95 ГК виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності. Виробничі кооперативи
 4. Управління виробничими запасами
  Найбільше чітко запаси згруповані в бухгалтерському балансі і представлені наступними групами: виробничі запаси, тваринні на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція і товари. Достатня кількість запасів матеріальних ресурсів на складі забезпечує безперервність виробництва, а запас готової продукції на складі - ритмічність реалізації продукції. Управління запасами
 5. Виробничий ефект
  Очевидно, що за інших рівних умов виробництво товару, який знаходиться під захистом митних тарифів, зростає, оскільки аналогічні імпортні товари дорожчі і не можуть задовольнити існуючий
 6. 6. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні.
  Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників, з них гинуло майже 3 000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань з
 7. 23. Визначення гранично допустимої концентрації при забрудненні виробничого повітряного середовища речовинами однонаправленої і різнонаправленої дії. Аероіонізація повітря.
  Шкідливі речовини - речовини, які при контакті з організмом людини внаслідок порушення технологічного процесу викликають професійні захворювання, виробничі травми або відхилення стану здоров'я. Шкідливі речовини у повітря робочої зони поступають у вигляді пару, газів та пилу. Вплив на організм людини залежить від хімічного складу, розміру (дисперсності), форми часток та їх кількості у одиниці
 8. Розділ XV ВИМОГИ ЩОДО ЗДОРОВ’Я ТА ЩОДО МАРКЕТИНГУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОЩЕНА У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Санітарні норми для виробництва і розміщення на ринку продуктів рибальства, призначених для споживання людиною визначені у Директиві Ради від 22 липня 1991 року, що встановлює санітарні правила виробництва та розміщення на ринку продуктів рибальства (91/493/ЄЕС). Розміщення на ринку продуктів рибальства, виловлених в природному середовищі підлягає наступним умовам. Вони повинні: бути виловленими
 9. 7. Поняття виробничої санітарії, її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.
  Виробнича санітарія – система організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів і засобів, що запобігають впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів. Призначенням санітарних норм (СН) є створення на робочих місцях сприятливої для працюючої людини санітарно-гігієнічної обстановки. Спираючись при аналізі умов праці на існуючі СН, здійснюється нормування часу на тривалість робочої
 10. РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 90/109/ЕЕС від 14 лютого 1990 року щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій*
  КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, статтю 155 Договору, Враховуючи, що усунення економічних бар'єрів на території Співтовариства і прогрес, досягнутий в сфері валютно-банківської співпраці, якому сприяли директиви, прийняті згідно з Єдиним Європейським Актом, повинні логічно призвести до збільшення
 11. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
  Вимоги до застосування норм права — юридичні правила (умови), за допомогою яких правозастосовний орган (суд, адміністрація державних органів та ін.) втілює в життя принципи права. >>>396>>> Правозастосовний орган керується такими вимогами: 1. Законності (належного додержання законних процедур): а) при вирішенні справи грунтується на конкретній нормі чи права сукупності норм, які прямо
 12. 6.3. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
  Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу. Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зобов'язані вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб'єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про працю. Учасник господарських
 13. ВИМОГИ ЩОДО РІВНОЦІННОСТІ В ОПЛАТІ
  У.справі Murphy6 розглядалося питання стосовно жінок, які виконують роботу, пов'язану з наданням важливіших послуг. Європейський суд визнав, що жінка може вимагати однакової заробітної платні, але не більшої за чоловіка, який виконує менш значну роботу. Ст.119 (ЄС) не вимагає чіткої взаємодії між послугами і заробітною платнею, тільки щоб жінки отримували платню на рівні будь-якого чоловіка, чию
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru