загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.Об'єктом є : суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.
Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи.
Предмет: приватне, колективне або державне майно, право на майно, а також дії майнового характеру, напр., при вимаганні (ст.189) та шахрайстві (ст.190).
Об'єктивна сторона: злочини з матеріальним складом - їх обов'язковою ознакою є спричинення внаслідок протиправного діяння суспільно небезпечні наслідків у вигляді матеріальної шкоди відносинам власності.
Закінченими вони є з моменту настання цієї шкоди.
Однак для закінчення таких злочинів як розбій, вимагання, погроза знищення майна не потрібно фактичного настання шкоди (це так звані усічені склади злочинів).
З суб'єктивної сторони: характеризуються прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що посягає на чужу власність, на яку вона не має права, передбачає спричинення матеріальної шкоди і бажає цього, одночасно бажаючи власного незаконного збагачення.

Поряд з цим знищення або пошкодження майна (ст. 194) може бути вчинене і з непрямим умислом, а необережне знищення або пошкодження майна (ст. 196) і порушення обов'язків щодо охорони майна (ст. 197) можуть бути вчинені через необережність.
Загальні ознаки: характеризують злочини проти власності, істотно розрізняються між собою за характером діяння, способом їх вчинення, мотивами.
Так, за наявності корисливого мотиву злочини проти власності поділяються на корисливі і некорисливі.
1) корисливі (статті 165—193): пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 185—191); не пов'язані із обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб (статті 192, 193);

<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Загальна характеристика злочинів проти власності та їхні види.

 1. Некорисливі злочини проти власності, їхні види та загальна характеристика.
  - умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК), Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків, якщо це прямий умисел. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч.2 ст.194) є вчинення його: шляхом підпалу; вибуху чи іншим загально-небезпечним способом; в особливо великих розмірах; що спричинило загибель людей чи інші тяжкі
 2. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності.
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Суб'єктами права власності виступають - держава, юридичні та фізичні особи. Ст.13 Конституції проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою. Крім об'єкта, злочини
 3. Злочини проти здоров’я, їхні види та загальна характеристика.
  До злочинів проти здоров'я відносяться: різні види тілесних ушкоджень; умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122), умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання (ст.123), умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для
 4. Злочини проти довкілля, їхні види та загальна характеристика.
  Всі природні багатства нашої країни — згідно з Конституцією України є об'єктами права власності Укр. народу Родовий об'єкт: суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля, його наукове обгрунтоване раціональне використання і відтворення природних ресурсів, охорону нормального екологічного стану біосфери. Об'єкти поділеняються на: Злочини у сфері землевикористання, охорони надр,
 5. Загальна характеристика злочинів проти представників правоохоронних органів, їх види.
  Основним безпосереднім об'єктом злочину є нормальна діяльність правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та законних військових формувань на території України. Додатковим факультативним об'єктом може бути здоров'я особи. Потерпілими від злочину є: 1) представник влади; 2) працівник правоохоронного органу; 3) член громадського формування з
 6. 9. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України.
  Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів. Без стабільності в суспільстві неможлива й ефективна
 7. 25. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  Ст.3 Конституції Укр. проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у ІІ розд. Конституції Укр. (ст.21-62) права та свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством. Однією з таких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних
 8. Загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.
  Об'єкт статева свобода особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх). Ст.152. Зґвалтування. Об'єкт злочину - статева свобода чи статева недоторканність особи. Додатковим
 9. § 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
  Ці злочини істотно порушують суспільні відносини, які забезпечують нормальне функціонування органів влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їх представників; протидіють нормальній діяльності цих органів, послаблюють їх авторитет, заподіюють шкоду життю, здоров'ю, гідності або власності громадян, іншим об'єктам, які охороняються законом. Родовим об'єктом цих злочинів є певна група
 10. Злочини у сфері господарської діяльності, їхні види та загальна характеристика.
  Основним об'єктом злочину є встановлений порядок здійснення господарської діяльності, а також право громадян на свободу підприємницької діяльності. Додатковим обов'язковим об'єктом — психічна недоторканність особи. Об'єктивна сторона злочину — протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не
 11. § 1. Поняття та види злочинів проти власності
  Об'єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Юридичним виявом відносин власності є право власності — це, відповідно до статей 316, 317 Цивільного кодексу України1, є право власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном за своєю волею незалежно від
 12. § 1. Поняття і види злочинів проти власності
  У розділі VI Особливої частини КК України „Злочини проти власності" передбачено низку складів злочинів, родовим об'єктом яких є охоронювані кримінальним законом суспільні правовідносини власності, тобто відносини з приводу володіння, користування і розпорядження майном. Для деяких складів злочинів додатковим об'єктом виступають відносини в сфері охорони життя, здоров'я та недоторканності особи.
 13. ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ
 14. 19.1. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти приватної власності
  Йдеться про злочини, пов'язані з корисливим посяганням на особисту власність, споживацьку і виробничого призначення. Ця власність є приватною, але такою, що не пов'язана безпосередньо з підприємницькою діяльністю. Згідно зі ст. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності" № 12 від 25 грудня 1992 р. предметом посягання
 15. Загальна характеристика злочинів проти основ національної безпеки.
  Злочини проти основ національної безпеки України - передбачені КК суспільно-небезпечні діяння, що спричинюють істотну шкоду безпеці держави й суспільства у різних її сферах та пов'язаним з нею життєво важливим інтересам особи або загрожують спричиненням такої шкоди, та для переважної більшості з яких характерною метою є ослабити державу Україна. Розрізняють злочини: проти основ національної
 16. § 1. Загальна характеристикаі види злочинів проти громадського порядку та моральності
  Суспільна небезпечність діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин і є родовим об'єктом зазначених злочинів. Громадський порядок — це сукупність суспільних відносин, що забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах
 17. 15. Злочини проти здоров'я, їх загальна характеристика і види.
  До злочинів проти здоров'я відносяться: різні види тілесних ушкоджень (см. вопрос 16): умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122), умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання (ст.123), умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів,
 18. 13. Злочини проти життя, їх загальна характеристика і види.
  Життя людини, відповідно до ст.3 Конституції Укр., є найвищою соціальною цінністю, а в ст.3 Основного Закону наголошується, що кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може свавільно позбавити людину життя. Тому злочини проти життя становлять велику суспільну небезпеку. До них КК відносить різні види умисних вбивств (ст. 115-118): умисне вбивство; умисне вбивство, вчинене в стані
 19. §1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  Родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом IV Особливої частини КК є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина. Конституція України (ст.ст. 21— 62) гарантують людині і громадянину низку прав, які захищаються законодавством, зокрема кримінальним. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
 20. Поняття і система злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку та їхня загальна характеристика.
  Три групи: Злочини проти миру: Пропаганда війни - матеріали із закликами до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту; Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій; ведення агресивної війни або агресивних воєнних
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
info@books.house
Рейтинг@Mail.ru